top of page
 WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

 

Padroado

Cultura/Estudosos/Organización humanística
Prestixio/Consello Científico Internacional/Equipo Investigador/Profesional

Co fin de dinamizar a súa actividade cultural e investigadora, a Fundación encomenda o goberno, representación e administración da mesma ao seu Padroado, do que forman parte os seguintes estudosos e investigadores:

Presidente

José Luis Castro de Paz.

Secretario Tesoureiro

 

Héctor Paz Otero

 

 

Presidentes de Honor:

Wenceslao Fernández Flórez  ✝

Antonio Luis Fernández Flórez ✝

Ruth Fernández-Flórez

Alejandro Fernández-Flórez

 

Patróns

 

 • Natalia Alonso Ramos -  Universidade de Santiago

 • Daniel Carballada Rodríguez - Concello de Cambre

 • Xosé María Dobarro Paz - Universidade da Coruña

 • José María Folgar de la Calle - Universidade de Santiago 

 • Fernando Gómez Beceiro - Universidade de Santiago

 • Mercedes López-Mayán  - Universidade da Coruña

 • Manuel González Menéndez - Xornalista

 • Luis Rodríguez Cao - Psicólogo e escritor

 • José Carlos Saavedra Pérez - Empresario

 • José Luís Saavedra Pérez - Empresario

 • Antonio Suárez Calvo - Vía Láctea Editorial

 • Juan del Valle Codesal - Profesor de Ensino Secundario

 • Doda Vázquez - Presidenta da Asociación da Prensa de A Coruña

 • Rubén Ventureira Novo - Xornalista

Consello Científico asesor internacional

Coherente cos Estatutos da Fundación, e en atención á necesidade que toda organización humanística ten de deixarse asesorar ou aconsellar, o Padroado determinou constituír un Consello Científico Internacional, composto polos seguintes estudiosos e investigadores:

 

 

 

 

Presidente de Honra

José-Carlos Mainer

Universidad de Zaragoza

Conselleiros

Margarita Ledo Andión

Universidade de Santiago de Compostela

 

Fidel López Criado

Universidade da Coruña

 

Julio Pérez Perucha

Presidente de la Asociación Española de Historiadores del cine

 

Domingo de Ródenas Moya

Universitat Pompeu Fabra

 

Fernando Rodríguez  Lafuente

ABC

 

Santos Sanz Villanueva

Universidad Complutense de Madrid

 

Jean-Claude Seguin

Universitè Lumière Lyon II e presidente de honra do Grimh

 

Santos Zunzunegui Díez

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Univertsitatea

Comisión de Goberno

Á vez, constitúese unha  Comisión de Goberno na que o Padroado delega a organización e coordinación das diferentes iniciativas da Fundación, atendendo aos principais parámetros de interese cultural e científico que establecen os Estatutos da Fundación, esta Comisión de Goberno estará constituída polos seguintes estudiosos e investigadores:

 

Presidente:

José Luis Castro de Paz.

Eido de Cine

Eido de Xornalismo

Eido de Literatura

Directora Xerente

Héctor Paz Otero.

 

Fernando Gómez Beceiro

 

José María Folgar de la Calle.

 

Alicia Longueira Moris

 

bottom of page