top of page
 WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

 

'Volvoreta: Revista de Literatura, xornalismo e historia do Cine' 

Propósito

Volvoreta 7-1_page-0001.jpg

Volvoreta. Revista de literatura, xornalismo e historia do cinema, cuxo primeiro número publicouse no outono de 2017 ten como obxectivo impulsar e divulgar a investigación e a reflexión crítica ao redor da obra do autor Wenceslao Fernández Flórez e a súa transcendencia histórica, nos ámbitos literarios, xornalísticos e cinematográficos. Para iso, Volvoreta concíbese como canle de comunicación social, atenta non só aos diversos textos/films obxecto de estudo, senón tamén aos contextos que os inspiran, modulan e explican no tempo. O seu ámbito de interacción é internacional, o seu formato operativo é dixital e a periodicidade de publicación anual.         

         

Cando menos o 80% dos documentos publicados son artigos orixinais. Para facerse eco das investigacións levadas a cabo noutras institucións e países, o 60% dos traballos proveñen de autores externos á entidade editora. Ademais dos controis internos, Volvoreta empregará avaliadores externos no seu sistema de arbitraxe por pares cegos (peer review)

 

Dirección

Publicación/Internacional/Divulgación/Reflexión crítica/Trascendencia histórica/Comunicación Social/Equipo Investigador/Rigor Científico
Abuelo03.jpg

Director da Revista

José María Folgar de la Calle

Universidad de Santiago de Compostela

 

O organigrama da revista está constituído polo seu Director, Xosé María Folgar de la Calle (Universidade de Santiago de Compostela), o Redactor Xefe, Héctor Paz Otero, os Secretarios de Redacción, Fernando Gómez Beceiro, e Xosé Nogueira Otero, ademais da responsable de Documentación e Índices de Calidade, Mercedes López-Mayán

.

Para asegurar o seu prestixio e bo funcionamento, Volvoreta dotouse dun Comité de Redacción, composto por especialistas na obra de Wenceslao Fernández Flórez e nos eidos da literatura, o xornalismo e a historia do cinema: 
        

Alicia Longueira Moris 

(Fundación WFF)

Alejandro Montiel Mues

(Universidad Politécnica de Valencia)

Natalia Alonso Ramos

(Fundación WFF)

Antonio Suárez Calvo

(Vía Láctea Editorial)

 

        

Carmen Arocena Badillos

(Universidad del País Vasco)

José Luis Castro de Paz

(Universidade de Santiago de Compostela-CEFILMUS)

Carmen Ciller Tenreiro

(Universidad Carlos III de Madrid)

Juan Miguel Company

(Universitat de València)

 

LITERATURA

XORNALISMO

HISTORIA DO CINE

Así mesmo, a revista dispón dun Comité Científico que vixía o necesario rigor científico dos seus contidos e está formado por destacados especialistas do eido internacional e nacional.

- Carmen Becerra

Universidade de Vigo

 

- Juan Cantavella

Universidad San Pablo CEU

 

- Francisco Caudet

Universidad Autónoma de Madrid

 

- Malcom Compitello

University of Arizona

 

- Santiago Daydi-Tolson

University of Texas

 

- Francisco Javier Díez de RevengaUniversidad de Murcia

 

- Ángeles Encinar

Saint Louis University

 

- Antonio Luis Fernández Flórez ✝

 

- Wenceslao Fernández Flórez ✝

 

- Manuel Fernández Sande

Universidad Complutense de Madrid

 

 

 

 

 

 

- Fermín Galindo

Universidade de Santiago de Compostela

 

- Alexis Grohmann

University of Edimburgh

 

- Francisco Javier Gutiérrez

Universidade de Santiago de Compostela

 

- Sylvie Hanicot-Bourdier

Université de Lorraine

 

- José Jurado Morales

Universidad de Cádiz

 

- Margarita Ledo Andión

Universidad de Santiago de Compostela

 

- Teodoro León Gross

Universidad de Málaga

 

- Santiago López Ríos

Universidad Complutense de Madrid

 

- José- Carlos Mainer

Universidad de Zaragoza

 

- Alfredo Martínez Expósito

University of Melbourn

- Eftimia Pandis Pavlakis

Universidad Kapodistríaca de Atenas

 

- Pedro Paniagua Santamaría

Universidad Complutense de Madrid

 

- Julio Pérez Perucha

Presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine

 

- Domingo de Ródenas Moya

Universitat Pompeu Fabra

 

- Fernando Rodríguez Lafuente

ABC

 

- Santos Sanz Villanueva

Universidad Complutense de Madrid

 

- Michael Scott Doyle

University of North Carolina at Charlotte

 

- Jean-Claude Seguin

Université Luis Lumière Lyon II e presidente de honra do Grimh

 

- William Sherzer

Brooklyn College

 

- Santos Zunzunegui Díez

Universidad del País Vasco

bottom of page